In onze vereniging worden twee verschillende tentoonstellingen gehouden. Dit is de zichttentoonstelling, en de wintertentoonstelling. De wintertentoonstelling is de tentoonstelling hoe wij hem allemaal wel kennen, de duiven worden hier gekeurd door een keurmeester van het N.P.O. Bij de zichttentoonstelling mogen de duiven niet in de hand worden gehouden en wordt de duif gekeurd op zicht, indruk en conditie.

Zichttentoonstelling Eindstand.

 

1. Johan Vriens

2.  Xander van Peer

3.  Ruud Nijssen

4.  William van Eekelen

5.  Toon Schillemans

6.  Piet van Eekelen

7.  Rinus van Rijen

8.  Leen van de Dries

9.  Paul van Tillo

10. Bjorn van Peer

11. Christ de Groen

12. Erik Poot

13. Kees Geers

14. Toon van Schilt

15. Wim de Groen

16. Maarten van Eekelen

17. Jo Nuyten

18. Rini van Peer

Mooiste Oude Doffer: Christ de Groen

Mooiste Oude Duivin: Ruud Nijssen

Mooiste Jonge Doffer: Xander van Peer

Mooiste Jonge Duivin: Johan Vriens

 

Wintertentoonstelling

1. Johan Vriens

2. Toon Schillemans

3. Ruud Nijssen

4. Kees Geers

5. Xander van Peer

6. Bjorn van Peer

7. Jan van Schilt Kzn.

8. Maarten van Eekelen

9. Rini van Peer

10. Erik Poot

11. William van Eekelen

12. Piet van Eekelen

13. Wim de Groen

14. Christ de Groen

15. Toon van Schilt

16. A. Lijten

17. Leen van de Dries

18. Jo Nuyten

19. Paul van Tillo

 

Mooiste Oude Doffer: Ruud Nijssen

Mooiste Jaarling Doffer: Bjorn van Peer

Mooiste Jonge Doffer: Johan Vriens

Mooiste Oude Duivin: Erik Poot

Mooiste Jaarling Duivin: Kees Geers

Mooiste Jonge Duivin: Toon Schillemans

Mooiste Gehele Tentoonstelling: Bjorn van Peer